Trend Politik

Siyasal araştırmalar günümüzde neredeyse partilerin muhtemel oy dağılımına ve seçim sonucu tahminine indirgenmiş durumdadır. Bu durum hem araştırmacılığa hem de siyasete zarar vermektedir. Siyaseti toplumsal bir kurum gören, sosyolojik yaklaşımı benimseyen GENAR, siyasete toplumun içinden bakan bir araştırma modeli geliştirmiştir.

TRENDPOLİTİK adını verdiğimiz bu modelle ülke, il veya ilçede tüm sosyo-politik trendler ölçümlenmekte, analiz edilmekte, kurum ya da siyasal aktör için iyileştirme projeleri hazırlanmakta, süreçler sürekli izlenmekte, siyasal iletişime sürekli veri sağlanmakta, strateji geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.