Sosyal Doku

GENAR, gerçekleştirdiği sosyal araştırmaların ötesinde bizzat sosyal projeler üreterek özellikle kentsel yaşama ve kentsel yönetimlere katkı sağlamakta, kentlerin sosyal yönlerinin önemini kent yönetimlerinin dikkatine sunmaktadır. Sosyal Doku Projesi bu projelerden biridir.

GENAR, Sosyal Doku Projesi çerçevesinde, kent yönetimlerinin sosyal paydaşlarının ayrı ayrı olmak üzere kentle olan duygusal bağları, kente davranış biçimleri, kentliye davranış biçimleri, kent donanımlarına davranış biçimleri, ortak kullanım alanlarına davranış biçimleri, geldikleri yörelerle ilgili bağları, geldikleri yöreden kente taşıdıkları değerleri, kente dair gelecek tasarımları, kendilerine dair gelecek tasarımları, yaşamakta oldukları kente dair algıları, o kentte edindikleri değerler, kentteki 'ben algıları', kente aidiyet duyguları, kenti sahiplenme duyguları, kent yönetiminden beklentileri, memnuniyetleri, memnuniyetsizlikleri, şikayetleri, kent yönetimine katılım talepleri, kentte kendilerini temsil biçimleri, kentleşme ve sivil bilinç eğilimleri, nesiller arasında iletişim düzeyleri, nesiller arasında sosyo kültürel farklılaşma ve bilinç değişimleri, yaşanan sosyo kültürel değişim sürecinde sosyal dayanışma örüntüleri, sosyal dayanışma örüntülerinin sosyal bütünleşmeye etkisi gibi ana başlıklar altında gerekli araştırmaları ve ölçümleri yapmakta, mevcut fiziksel dokunun optimum faydayla kullanımını sağlayacak sosyal verileri tespit etmekte, bunların kullanımıyla ilgili yöntem önermekte, kentin geleceğinin planlanmasına katkıda bulunacak olan kent bilgi sistemine sosyal veriler sunmakta ve bilimsel raporlara dayalı olarak kentin sosyal doku haritasını çıkarmaktadır.