Siyasal İtibar

Siyasette itibar her şeydir demek abartılı bir ifade değildir. Ticarette olduğu gibi, siyasette de itibarınız kadar var olabilirsiniz. GENAR bu yaklaşımdan hareketle, kurumsal itibar modellerinin siyasal alana da uygulanabileceğini varsayarak, bir Siyasal İtibar Modeli geliştirmiştir. Bu model siyasal kurumlar için olduğu kadar, siyasal aktörler ve siyasal aktörler içinde özellikle siyasal liderler için çok işlevsel olmaktadır.

İtibar sadece tasavvur edilen bir olgu değil, ölçülebilen bir kurumsal değer olarak kabul edilmektedir. Bu nasıl oluyor? Bizler her an sonsuz sayıda duyu verileriyle karşı karşıyayız. Sonsuz sayıdaki duyu verileri sonlu ama çok sayıda algıya, çok sayıda algı az sayıda imaja ve sonunda imajlar da tek bir itibar değerine dönüşmektedir. Siyasal itibar değeri siyasal kurumun ya da siyasal aktörün sosyal paydaşları üzerinden ölçülmektedir. İş sonucu olarak sadece siyasal itibar katsayısı değil, itibar değerinin yükselmesine veya düşmesine neden olan faktörler ve parametreler de ortaya çıkmaktadır. Böylece, kurum ya da kişi itibarını yükseltmek için işe nereden ve ne ağırlıkta başlayacağını bilebilmektedir.