Kentsel İyileştirme Projesi

Bir şehirde yaşayanların kendisini o şehre ait hissetmeleri için o şehirde kendilerini sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziki anlamda ihtiyaçlarının karşılanıyor olması gerekir. Sanayi devrimiyle birlikte kırsal nüfus kentlere yerleşmiş, köy, kasaba ve küçük şehirlerde oluşan örgütlenme ve iletişim biçimleri bozulmuş ve kalabalık kitleler küresel kentlerde sağlıklı bir örgütlenmeye gidememişlerdir. Bundan dolayı da toplumlar geleneksel dönemlerde olduğu gibi kendi yaralarını sarmakta zorlanmaktadırlar. Ve nihayetinde şehir sakinlerinin ve şehrin görünmeyen birçok problemi ortaya çıkmaktadır.

Bu durum kentlerin geleceğini tehdit etmektedir. Gelecekte karşılaşılma ihtimali çok yüksek olan bu tehditlere karşı kent yönetimleri uzun dönemli vizyonlar ortaya koyarak tedbirler almalıdırlar. GENAR, tüm bunlar için çok önemli ve işlevsel bir proje üretmiştir: Kentsel İyileştirme Projesi (KİP).

KİP; sosyologlar, istatistikçiler, iletişimciler, psikologlar, bilgi işlem uzmanlarıyla birlikte birçok sosyal becerisi yüksek, organizasyon yeteneğine sahip kişilerden müteşekkildir.

 
KİP; Sosyoloji Laboratuarı, Saha Birimi, Analiz ve Tasnif Birimi, Bilgi Kaynakları Birimi, Farkındalık Birimi, Çözüm İyileştirme Birimi, Çağrı Cevaplandırma Geri Dönüşüm Birimi gibi birimlerden oluşmaktadır.