Kent Kültürü ve Kentllik Bilinci

Göç, tarihte olduğu gibi çağımızda da en önemli ve en dinamik sosyal olgudur. Şehirlerin sosyal yapıları göçlerle belirlenmektedir ve bu bağlamda başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin büyük şehirleri göçle biçimlenen şehirler olmuşlardır. Bu tür şehirleşme süreçleri, kente yabancı kentliler üretmektedir.

Kent ve kent kültürü GENAR’ın özel ilgi alanını oluşturmaktadır. Kurumumuz yaptığı kent ve kent kültürü araştırmalarıyla kentte yaşayanların kentli olamama sorunlarına ışık tutmak üzere çeşitli kentlilik bilinci raporları oluşturmuş ve projeler üretmiştir.

Kent kültürü ve kentlilik bilinci araştırmaları sonucu üretilen Kentim İstanbul projesi, İstanbulda yaşayan insanların İstanbul’a aidiyet hissederek onun devasa kültür mirasını tevarüs etmesini, temellük ederek sahiplenmesini ve kendisini onunla tanımlayarak temsil etmesini amaçlayan bir proje olarak uygulanmıştır. 

50 kadar ana başlık altında yürütülen faaliyetler bütünü olarak Kentim İstanbul, Türkiye’de kentlilik bilinci alanında yapılan ilk ve en özgün projedir ve 2010 Kültür Başkenti projesinin de habercisidir.

Proje; kent kongresinden kahvehane sohbetlerine, okullarda öğrenci ve öğretmenin eğitiminden kenar semtlerdeki çocukların İstanbul gezilerine, mahalle şenliklerinden kent kültürü konferanslarına, kitap basımlarından göresel yapımlara ve sergilere kadar bir dizi faaliyeti içermektedir.