Kent Bilgi Sistemi

Kentsel bilgi; mekansal ve sosyal bilgi olarak kent yöneticilerinin planlama ve yönetimde kullandıkları en önemli enstümanlardan biridir. Özellikle, sosyal verilerin toplanması ve kent bilgi sistemi içerisinde işlenmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. İstanbul’da Tarihi Yarımada Araştırmaları, İstanbul Seyahat Alışkanları Araştırmaları, Kent Bilgi Sistemi Araşırmaları, İstanbul Oto Teşhir Mekanları Araştırmaları gibi projeler GENAR’ın bu çerçevede gerçekleştirdiği büyük projeler arasında yer almaktadır.