Alan Uygulamalı İletişim

Yerel yönetimlerin en önemli sorunlarından biri içinde bulundukları ve hizmet verdikleri toplumla yeterli seviyede ve nitelikte iletişim kuramamaktır. Bir diğer önemli sorunları ise yoğun iş yükü altında ezilip, hizmet verdikleri kentin fiziki ve sosyal sorunlarına yerinde nüfuz edememektir. GENAR tarafından geliştirilen Alan Uygulamalı İletişim Projesi bu iki sorunu eşzamanlı olarak ortadan kaldırmaktadır.

Alan uygulamalı iletişim çalışması ile mevcut belediye hizmetlerinin halka yansımasının sağlanması, hizmet adına, halkın müşterek dilek, şikayet, sorun ve beklentilerinin belirlenmesi, belediye uygulamalarında halkın duygu ve düşünceleri dikkate alınarak kalıcı ve sağlıklı çözümler uygulanması, bölge sakinlerine yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi, belediye kaynaklarının kullanımının orada yaşayanların müşterek menfaatleri doğrultusunda doğru planlanabilmesi, kent sakinlerinin kentle ilgili çalışmaların birer pasif tüketicisi değil, çalışmaların yönlendiricisi olduğu bir özne olarak süreçlere katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Alan Uygulamalı İletişim Grubu belediye sınırları içerisindeki bağımsız birimlerdeki muhataplar ile derinlemesine görüşmeler yapmakta, kentin sokak ve caddelerindeki sorunlu durumları raporlamaktadır. Bu çalışmalar belediyenin ilgili birimlerince görevlendirilen memurlar tarafından denetlenmektedir.

Alan Uygulamalı İletişim çalışanları grubu halkla ilişkiler uzmanı, iletişimci ve sosyolog gibi uzmanlardan oluşmaktadır.

Tüm sistem ve işleyiş GENAR tarafından geliştirilen bir yazılım altyapısı üzerinden yürütülmektedir.