7P - 7C

Pazar araştırmaları, bilimsel olarak pazarlama karması üzerinde odaklanmaktadır. Ancak, pazarlama karmasının P’leri hem sayıca hem de kategori olarak etkin bir pazarlama ve asıl önemlisi pazarlama iletişimi için yeterli gözükmemektedir. Bu sebeple, pazarlama enstrümanını pazarlama karması kadar tüketici karması üzerinden de çalıştırmak gerekmektedir. 

GENAR, tüm bu durumu gözönüne alarak P1' den C7' ye Sektör Analizi Modelini geliştirmiştir. Bu modelde, 7 adet pazarlama karması değişkeni belirleyip 7 adet tüketici karması değişkeni ile birebir örtüştürülmektedir. Böylece, ilgili sektörün tüm değişkenleri sektörel konumlandırma modelimize göre analiz edilmekte ve raporlanmaktadır.