+90 212 212 80 52
Sosyal Araştırmalar


GENAR Sosyal Araştırmalarda Lider Kurumdur.

Ortaya koyduğu sosyolojik yaklaşımlar ve araştırmalarda gösterdiği bilimsel yetkinlik yanında, akademik kadrosu ve çokça iş yapma tecrübesi kurumumuza haklı bir avantaj sağlamıştır.

GENAR olarak;
Kendilerine hizmet sunduğumuz yerel yönetimlerden Dünya Bankası’na, ulusal STK’lardan UNICEF’e kadar açılan bir müşteri yelpazesinde Sosyal Doku Araştırmaları, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmaları, Kentsel İmaj Araştırmaları, Yoksulluk Tespiti Araştırmaları, Sosyoekonomik İyileştirme ve Etki Değerlendirme Araştırmaları, Etnik Yapı Araştırmaları, Kadın Araştırmaları ve benzeri alanların uzman kuruluşuyuz..
Ergen Araştırmaları, Gençlik Araştırmaları, Aile Araştırmaları, Özürlü Araştırmaları, Alan Uygulamalı İletişim Çalışmaları, Spor Araştırmaları (Futbol ve Şiddet Araştırması, Futbol Takımlarının Marka Kişiliği Araştırması) Kent Bilgi Sistemi Hane Halkı Araştırmaları, Kentsel Planlama Araştırmaları gibi bilimsel araştırmalar da yetkinliğimizi sergilediğimiz çalışmalardan bazılarıdır.


GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim © 2020