İnşaat

Öncelikli olarak yurt dışında oluşan büyük ölçekli ihalelere Türkiye’nin yetkin firmaları dahil edilmekte, Türkiye’deki büyük ölçekli işlere de yurt dışından firma ya da ortak temin edilmektedir.  Bu konuda, gerektiğinde firmalara yatırım öncesi pazar araştırmaları ve fizibilite çalışmaları da yapılmaktadır.