Finans

Türkiye’de ve yurt dışında yürütülmekte olan kamu alanında ya da özel alandaki büyük ölçekli projelere ve yatırımlara yurt içinden ve yurt dışından finans temin edilmekte, bu temin işleri ortaklık ya da kredi bulma yoluyla gerçekleştirilmektedir.