Kentsel Kültür-Sanat Konsept Uygulamaları

- Kentim İstanbul Projesi-2003-2004
- Dino Merlin Konseri-İstanbul 2007 
- Üsküp’te İstanbul Günleri-Üsküp 2007