Basılı Yayınlar

- İstanbul’da Şiddet ve Şiddetin Sosyolojik Arka Planı
- Suyla Gelen Kültür
- Kent ve Su
- Türkiye’de Konya İmajı
- 13 Dünya Metropolünde Su Yönetimi Benchmarking Çalışması
- İstanbul Ulaşım Ana Planı Hanehalkı Araştırması
- Paris’in Kentsel Dönüşümü
- Gecekondu, İnsan ve Kültür
- Adım Adım İstanbul: 1- 2
- Kentli Yaşam Kılavuzu
- Nasıl Bir Şehirde Yaşıyoruz
- İstanbul’un İlkleri ve Enleri
- İstanbul Kültür Atlası
- İstanbul’un Semtleri:120 Semt
- İstanbul: Tarihin Işıltısı
- İstanbul Su Gibi
- İstanbul Mevlevihaneleri - İstanbul’un Öğretmenleri İstanbul’u Yazıyor Deneme Yarışması  Dereceye Giren Eserler Kitapçığı
- Liselerarası Resim Kompozisyon ve Şiir Yarışması Dereceye Giren Eserler Kitapçığı
- Kentli Davranış-Kentliye Davranış Kitapçığı
- Depremden Korunma Kılavuzu-Yetişkinler İçin
- Depreme Hazırlanıyorum-Çocuklar İçin Afet Bilinçlendirme Kitapçığı
- Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi Kitapçığı
- Atatürk Fotoğrafları Kataloğu
- Genel İletişim: Kavramlar ve Modeller
- Kamuoyu Araştırmalarının Seçimlere Etkisi: İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2007