Danışmanlık

- Yönetim ve Planlama
- Pazarlama ve Satış Yönetimi
- Finansal Uygulamalar
- Muhasebe Yönetimi
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Üretim Yönetimi Teknikleri
-Kurumsal İtibar Yönetimi
- Yeniden Yapılanma
- Eğitim Yönetimi
- Ürün Geliştirme
- Siyasal İletişim ve Strateji
- Siyasal "Marka" Oluşturma
- Siyasal İtibar Yönetimi
- Sosyal İletişim
- Sosyal Konsept ve Marka Oluşturma
- Siyasal Konsept ve Marka Oluşturma