Sosyal Araştırmalar
GENAR sosyal araştırmalarda lider kurumdur. Ortaya koyduğu sosyolojik yaklaşımlar ve araştırmalarda gösterdiği bilimsel yetkinlik yanında akademik kadrosu ve çokça iş yapma tecrübesi kurumumuza haklı bir avantaj sağlamıştır.
Kendilerine hizmet sunduğumuz yerel yönetimlerden Dünya Bankası'na, ulusal STK'lardan UNICEF'e kadar açılan bir müşteri yelpazesinde sosyal doku araştırmaları, kent kültürü ve kentlilik bilinci araştırmaları, kentsel imaj araştırmaları, yoksulluk tespiti araştırmaları, sosyoekonomik iyileştirme ve etki değerlendirme araştırmaları, etnik yapı araştırmaları, kadın araştırmaları, ergen araştırmaları, gençlik araştırmaları, aile araştırmaları, özürlü araştırmaları, alan uygulamalı iletişim çalışmaları, spor araştırmaları (futbol ve şiddet araştırması, futbol takımlarının marka kişiliği araştırması) kent bilgi sistemi hane halkı araştırmaları, kentsel planlama araştırmaları gibi bilimsel araştırmalar yetkinliğimizi sergilediğimiz çalışmalardan bazılarıdır.
Siyasi Araştırmalar
Kuruluşundan bu güne kadar bütün seçim sınavlarını başarıyla geçmiş olan GENAR, sosyal araştırmalarda olduğu gibi, siyasi araştırmalarda da en istikrarlı kurum olma iddiasındadır. Siyaset araştırmaları alanı, bir araştırma kurumunun en çok tartışıldığı alandır
GENAR sadece siyaset sonucu veren bir kurum olmayıp, aynı zamanda bu sonuçlar ile strateji üreten ve müşterilerine seçim kazandıran bir kurumdur. Bu bağlamda kurumumuzun var olan sonucu tespit etmekten öte, siyasete öngörü belirleyen güçlü bir altyapısı vardır. GENAR, her dönem, siyaset dünyası ve siyaset bilimi alanındaki en güçlü danışmanları bünyesinde bulundurmaktadır. Her çeyrekte siyasetin nabzını tutan ülke gündemi araştırmaları, seçim araştırmaları, Türk solu araştırmaları, siyaset ve kavramlar araştırması, kendi dilinden Türkiye araştırması, yerel yönetim araştırmaları gibi çalışmalar GENAR'ın farkını ortaya koyduğu siyasi araştırmalardır.
Pazar Araştırmaları
Pazar risklerle ve belirsizliklerle dolu bir mücadele evreni olarak karşımızdadır. Böylesi bir ortamda en işlevsel araçlardan biri şüphesiz geçerli ve güvenilir bilimsel bilgidir. Kendisi de zaten pazarda yer alan ve pazarın önemli bir aktörü olan GENAR, müşterilerine bilimsel bilgi girdisi sağlayarak onları risklerden ve belirsizliklerden uzak tutup verimliliklerini yükseltmeye katkıda bulunmaktadır.
Bu çerçevede GENAR, pazarda yer almak isteyenlerden pazar lideri olmak isteyenlere kadar geniş bir yelpazedeki müşterilerinin yatırım öncesi araştırmalarla yatırımlarına yön vermekte, pazar paylarını ölçmekte, kurumsal itibarlarını araştırmakta, benchmarking çalışmalarıyla rakiplerine göre nerede olduklarını tespit etmekte, müşterilerinin memnuniyetlerini ölçerek gerçek patronlarının tatmin seviyelerini belirlemektedir.


Güncel Araştırmalar


Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2014 / Yarış Başlarken Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2014 / Yarış Başlarken

"İndirmeniz İçin" Tıklayınız!
09.07.2014
  SOSYAL EKOOMIK POLITIK ANALIZ - 10 SOSYAL EKOOMIK POLITIK ANALIZ - 10

" SEPA 10 " Için Tiklayiniz!
13.01.2014
  SOSYAL EKONOMIK POLITIK ANALIZ - 9 SOSYAL EKONOMIK POLITIK ANALIZ - 9

" SEPA 9 " İçin Tıklayınız!
10.07.2013

Diğer araştırmalarımız